Voorgesteld overgangsrecht pensioen in eigen beheer niet succesvol

De voorgestelde afkoopregeling als overgangsrecht voor pensioen in eigen beheer zal niet succesvol zijn. Deze reactie geeft het RB op de brief van de staatssecretaris van 17 december 2015 over de toekomst van pensioen in eigen beheer. Daarnaast stelt het RB een alternatief overgangsrecht voor, namelijk fiscaal geruisloos afzien van pensioen in eigen beheer.

De brief van de staatssecretaris van 17 december 2015 is inmiddels de vierde brief over dit onderwerp. Hierin verkent de staatssecretaris de mogelijkheden om pensioen in eigen beheer geheel uit te faseren. Uit het rapport van de Werkgroep ondernemerspensioen van de Universiteit van Tilburg blijkt echter dat bij directeur-grootaandeelhouders wel degelijk behoefte bestaat aan de mogelijkheid tot opbouw van pensioen in eigen beheer. Het RB vraagt zich daarom af welk alternatief de staatssecretaris aan directeur-grootaandeelhouders wil bieden op een pensioen op te bouwen.

Uitfasering met afkoopregeling als overgangsrecht


De staatssecretaris is bereid om de uitfasering van pensioen in eigen beheer te begeleiden met een mogelijkheid op de al opgebouwde aanspraken in eigen beheer eenmalig af te kopen. In het RB-commentaar staan een vijftal situaties waarin geen gebruik kan worden gemaakt van dit overgangsrecht. Het RB is daarom van mening dat het voorgestelde overgangsrecht niet succesvol zal zijn en stelt in dat kader een alternatief voor, namelijk fiscaal geruisloos afzien van pensioen in eigen beheer. Dit alternatief heeft als voordeel dat de directe belastinglast voor bedrijven lager is en dat meer ruimte is voor maatwerk.